Veiligheidswaarborg & Geregistreerde Opvang

Mijn huis voldoet aan de eisen van de GGD betreffende veiligheid en gezondheid. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door het Gastouderbureau d.m.v. een Risico Inventarisatie waardoor de veiligheid van de kinderen gewaarborgd blijft en daarbij onder de geregistreerde opvang valt die de overheid benoemd in de Wet Kinderopvang.

- Landelijk Register Kinderopvang onder nummer: 779062401
Per 25 oktober 2011

- Kamer van Koophandel onder nummer: 54978068
’t Clubje van 4 is een zelfstandige onderneming en gestart in januari 2012.