Normen & Waarden

Ik vind een goede gezellige sfeer erg belangrijk. Daarom stimuleer ik de kinderen om aardig en behulpzaam te zijn tegenover elkaar. Rekening te houden met de kleintjes, te delen en respect te hebben voor elkaar.
Natuurlijk zijn er ook hele duidelijke regels als het om veiligheid gaat. Vooral buiten is dit heel belangrijk dat je goede afspraken kunt maken met elkaar.

Ontwikkeling

De TAALONTWIKKELING
Ik stimuleer de taalontwikkeling door veel te praten met de kinderen, boekjes te lezen , liedjes te zingen en veel te benoemen bij bijvoorbeeld spelletjes zoals memory enz.

De MOTORISCHE ONTWIKKELING
Deze wordt gestimuleerd door veel buiten te spelen. Daarom wil ik proberen om elke dag wel even naar buiten te gaan, al is het maar even voor een wandelingetje en de eendjes voeren in de buurt. Maar we kunnen ook naar twee speeltuinen in de omgeving waar ze kunnen,klimmen,rennen,voetballen,fietsen,schommelen en in de zandbak spelen.
Of we kunnen naar verschillende kleine speelpleintjes in de buurt.
Buiten is natuurlijk ook veel te ontdekken zoals verschillende dieren , de natuur die veranderd en we kunnen naar het vliegveld om naar de vliegtuigen te kijken.
Maar we kunnen ook een boodschapje gaan doen of naar de bibliotheek.

De FIJNE MOTORIEK
Die wordt vooral gestimuleerd door verschillende knutselactiviteiten zoals, knippen plakken,verven en kleuren. Maar ook door kleien, noppen, duplo,puzzelen , kralen rijgen of met scheerschuim spelen.

De ZELFREDZAAMHEID
Ik stimuleer de kinderen ook om dingen zelf te doen zoals, aan en uit kleden,eten en drinken, opruimen en op het potje plassen. Maar ook als er een aanvaring is laat ik ze het in eerste instantie zelf oplossen, lukt dit niet dan vertel ik hoe het anders kan, lukt het dan nog niet dan doen we het samen.
Door complimentjes te geven en te benoemen gaan de kinderen die iets nog niet kunnen het meer proberen en doordat ze het ook van de andere kinderen zien leren ze van elkaar.