Diploma´s en andere belangrijke papieren

Ik heb de diploma’s
- SPW 3 Sociaal Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
- EHBO: Elke 2 jaar herhaling.
- VOG voor mijzelf en partner.
- Ben ik in Beeld  cursus om de taalontwikkeling te stimuleren 01-07-2010
- Ben ik in Beeld vervolgcursus  werken met de handpop PUK, deze werkwijze sluit aan bij verschillende basisscholen  01-04-2011
- Training cursus Kindermishandeling en Meldcode d.d. 31-03-2012